Regulamin

Regulamin zakupów sklepu internetowego E-PLAY

1. Sklep internetowy E- PLAY, zwany dalej: „sklepem”, prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.

2. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową: www.e-playsklep.pl. Po złożeniu zamówienia, klient dostaje e-mailem na podany przez siebie adres skrzynki poczty internetowej, informację o otrzymaniu zamówienia przez sklep. Korzystanie z serwisu www.e-playsklep.pl oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

3. Przyjęcie do realizacji zamówienia rozpoczyna się:
a) w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze po tym, jak do sklepu dotrze od klienta e-mail z potwierdzeniem złożonego zamówienia.
b) w przypadku zamówień płatnych przelewem – w chwili zaksięgowania odpowiedniej wpłaty na rachunku bankowym DTC – Marek Magierski

4. Zamówienie zostanie zrealizowane w ciągu 7 dni roboczych pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców sklepu.
W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).

5. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.

6. Firma DTC Marek Magierski wystawia faktury VAT na wszystkie sprzedawane towary. Stroną dokonującą zakupów w sklepie www.e-playsklep.pl może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

7. Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu do momentu wystawienia faktury.
Klient może wycofać złożone zamówienie e-mailem pod adresem: sklep@e-play.pl
Klient nie może anulować zamówienia, które już zostało wysłane, z zastrzeżeniem ust. 14 Regulaminu.

8. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.

9. Dane odnośnie kosztów transportu zamawianego towaru są prezentowane na stronie sklepu przed potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji.

10. Koszty transportu zamówionego towaru są automatycznie doliczane do wartości zamówienia Klienta.

11. Przesyłki dostarczane są:

– Poczta Polska – przesyłka priorytetowa, cena wg. cennika poczty

– Firma kurierska – zgodnie z obowiązującym cennikiem

-Paczkomat Inpost

12. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:

– przelewem bankowym na konto : 80 1140 2004 0000 3502 7675 7138 mBank
– kartą kredytową (serwis PayPal),
-płatności online (PayU)
– płatność przy dostawie (poczta lub kurier),

13. Zgodnie z Ustawą z 25 grudnia 2014 roku O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny klient może zrezygnować z towaru kupionego w naszym sklepie bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki.
Jest to możliwe tylko wówczas, gdy towar nie był używany ani nie został w żaden sposób zniszczony.
Zwracany towar należy odsyłać razem z otrzymaną wraz z nim instrukcją. Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 7 dni roboczych przelewem bankowym na rachunek bankowy wskazany przez klienta lub przekazem pocztowym pod adresem wskazanym w zamówieniu.

14. Reklamacje i zwroty
Jeżeli po otrzymaniu towaru klient znajdzie w nim wady techniczne lub uszkodzenia powstałe podczas dostawy, powinien odesłać go przesyłką pocztową na adres magazynu:

02-296 Warszawa, ul. Kurzawska 6, Polska

Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
Koszty, związane z odesłaniem towaru reklamowanego, sklep zwraca natychmiast po otrzymaniu przesyłki i rozpatrzeniu reklamacji. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od ich wpłynięcia.
Towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania nakładu), sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru.

15. Składając zamówienie, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych (w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zmianami) w zakresie niezbędnym dla wykonania umowy przez DTC Marek Magierski.

16. Klient składając zamówienie w sklepie staje się stroną umowy sprzedaży. Klient zobowiązany jest do odebrania towaru w ciągu 7 dni od złożenia zamówienia lub informacji o dostępności towaru do odbioru w magazynie.

17. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Właścicielem sklepu – Markiem Magierskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą DTC wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonym przez Prezydenta m. st. Warszawy pod numerem 410763

18. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

19. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby DTC Marek Magierski. Przepisu tego nie stosuje się wobec konsumentów w rozumieniu art. 22 [1] Kodeksu cywilnego.

DTC Marek Magierski
02-787 Warszawa, ul. Symfonii 2/2
NIP 9512163715
REGON 361863448

Adres do korespondencji:

02-296 Warszawa, ul. Kurzawska 6